cainfo@sentitsdelborn.com

Termes i Condicions

Avís Legal
Condicions generals d’utilització de la pàgina web

La utilització de la pàgina web www.sentitsdelborn.com (la “Pàgina Web”) i totes les URL, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’aquesta pàgina web es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquests termes i condicions d’ús (els “termes i condicions d’ús”). Sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui necessitar l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals. Per tant, si les consideracions detallades en aquests Termes i Condicions d’Ús no són de la seva conformitat, preguem no faci ús d’aquesta pàgina web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (el “usuari”) i implica l’acceptació dels termes legals recollits en aquests termes i Condicions d’Ús.

A causa de la pròpia naturalesa d’Internet i donada la possibilitat que l’Usuari pugui accedir a aquesta pàgina web des de qualsevol part del món, els continguts així com els serveis que en general ofereix Sentits del Born estan dirigits a clients que poden estar situats en qualsevol país. No obstant l’anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de serveis i continguts oferts, Sentits del Born es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que consideri oportú. Sentits del Born es reserva el dret a realitzar canvis periòdicament a la pàgina web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la pàgina web. A causa de que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí.

Les condicions i termes d’utilització que es recullen en aquests Termes i Condicions d’Ús poden canviar, de manera que l’Usuari haurà de revisar aquests termes quan visiti de nou la pàgina web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, els Termes i Condicions d’Ús s’entendran sense perjudici de qualssevol altres condicions generals, i particulars, que regulen l’accés a béns i serveis concrets dins de la pàgina web i que hauran de ser acceptats per l’Usuari abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tots els continguts de la pàgina web, incloent sense caràcter limitatiu, el disseny de la pàgina web, el seu codi font, logotips, imatges, marques i altres signes distintius (els “Continguts”), pertanyen als seus respectius autors i estan protegits per els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció similar, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.

Cookies

La nostra pàgina web fa servir cookies tècniques pròpies i de tercers, necessàries per identificar i gestionar la sessió del seu navegador. Les cookies són petits fitxers de dades que es descarreguen al seu ordinador amb la finalitat d’emmagatzemar dades que podran ser actualitzats i recuperats per l’entitat responsable de la seva instal·lació. Les nostres cookies no poden danyar el seu equip i són necessàries per al bon funcionament del nostre web.

En qualsevol cas pot bloquejar o desactivar les cookies en la configuració del seu navegador, que permet rebutjar la instal·lació de totes les cookies o d’alguna d’elles. El bloqueig o no acceptació de les cookies, pot limitar l’ús d’alguns serveis o continguts de la pàgina web. A continuació els ensenyem als Usuaris les instruccions específiques per modificar la configuració dels navegadors més habituals:

Google Chrome

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Microsoft Internet Explorer

Mozilla Firefox

http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies

Safari

http://support.apple.com/kb/HT1677

Enllaços a pàgines de tercers

Des d’aquesta pàgina web, Sentits del Born li proporciona o pot proporcionar l’accés a altres pàgines web de tercers que considera poden ser del seu interès (les “Pàgines Enllaçades”). L’objecte d’aquests enllaços és merament facilitar la recerca dels recursos que li puguin interessar a Internet. No obstant això, aquestes Pàgines Enllaçades no pertanyen a Sentits del Born ni Sentits del Born fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la Pàgina Enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa.

Amb caràcter general, es prohibeix a tercers l’enllaç de i cap a la pàgina web de Sentits del Born , a excepció d’aquells supòsits en què, expressament Sentits del Born manifesti el contrari.

Frames o marcs

Sentits del Born prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o qualssevol altres Continguts de la Pàgina web.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (la “LOPD“) i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril (Reglament General de Protecció de Dades o “RGPD“) li facilitem més informació sobre les seves dades:

QUI ÉS EL RESPONSABLE DE LES SEVES DADES

SENTITS DEL BORN SL – CIF: B66289828 – Rambla Modolell 4, 2n 3a – 08840 Viladecans (Barcelona)

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES SEVES DADES

Les dades que ens ha facilitat opcionalment ens serveixen per:

  • Comunicar-nos amb vostè en respostes a consultes, comentaris o incidències sobre algun dels serveis que oferim.
  • Oferir-li nous productes, serveis o ofertes especials que considerem puguin ser del seu interès.

QUANT DE TEMPS GUARDEM LES SEVES DADES

Les seves dades formen part dels nostres fitxer durant tot el temps que puguem tenir una relació comercial.

A QUI COMUNICAREM LES SEVES DADES

Sentits del Born mai comunicarà a cap tercer les seves dades sense una autorització expressa per part de vostè.

QUINS DRETS TÉ QUAN ENS DÓNA LES SEVES DADES

En la mesura que ens doni la seva autorització, l’informem que les seves dades seran conservades en els fitxers de Sentits del Born per tal de fer un seguiment comercial i mantenir-lo informat d’aquells serveis i productes que puguin ser del seu interès, per correu postal, telefònicament o mitjançant qualsevol altre mitjà electrònic que ens hagi facilitat vostè.

Per poder exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot dirigir-se per escrit, acreditant degudament mitjançant fotocòpia del seu DNI a Sentits del Born SL indicant al sobre la referència “Protecció de Dades” a la següent adreça:

SENTITS DEL BORN SL – CIF: B66289828 – Rambla Modolell 4, 2n 3a – 08840 Viladecans (Barcelona)

Responsabilitats de l’usuari

L’Usuari es compromet a utilitzar els serveis de la Pàgina Web d’acord amb la Llei i amb els termes expressats en aquests Termes i Condicions d’Ús, sent responsable del seu ús correcte. L’Usuari que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació de Sentits del Born, així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulentament els Continguts de la pàgina web i / o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la pàgina web o de els Continguts i serveis de la mateixa, serà responsable davant Sentits del Born de la seva actuació.

Exclusió de responsabilitat de Sentits del Born

Utilització incorrecta

Sentits del Born ha creat la pàgina web per donar a conèixer els seus productes i vendre’ls, però no pot controlar la utilització de la mateixa de forma diferent a la prevista en aquests Termes i Condicions d’Ús. Per tant, l’accés i ús correcte de la informació continguda en la pàgina web és responsabilitat de l’Usuari, no sent responsable Sentits del Born per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’Usuari.

Continguts

Sentits del Born farà tots els esforços perquè, en la mesura del possible, tots els continguts de la seva pàgina web estiguin actualitzats i vigents; però, Sentits del Born no assumeix cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els Usuaris fora de l’àmbit merament informatiu que té la pàgina web. Així mateix Sentits del Born no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec, pel que no respondrà en cap cas dels danys, Continguts i indisponiblitats tècniques que puguin causar-se per part d’aquests tercers. De conformitat amb l’anterior, en cap cas la pàgina web o els seus continguts constitueixen ni substitueixen cap tipus d’assessorament legal personalitzat.

Virus

Sentits del Born farà tots els esforços a aplicar les mesures oportunes al seu abast per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troians, spam o qualsevol altre element informàtic nociu en la seva pàgina web.

No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles, per la qual cosa Sentits del Born no assegura la total absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, Sentits del Born no serà responsable dels danys que aquests puguin produir als usuaris.

Errors tecnològics

Sentits del Born posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta pàgina web i farà tots els esforços perquè la mateixa no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat de la pàgina web i els seus continguts.

En conseqüència no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Sentits del Born .

Llei aplicable i jurisdicció

La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquests Termes i Condicions d’Ús, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present pàgina web, serà l’espanyola. Sense perjudici dels drets que poguessin assistir-a l’Usuari en la seva condició de consumidor o usuari, per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a la pàgina web, Sentits del Borni l’Usuari acorden sotmetre als Jutjats i Tribunals de Gavà.

 

Condicions generals de compra

1.Sistema de compra

1.1. Els productes oferts a la web, juntament amb les seves característiques i preus així com les despeses d’enviament, apareixen a la pantalla.

Els productes estan disponibles per a la venda fins a final d’existències. Els preus, així com les despeses d’enviament estan indicats en euros i inclouen l’I.V.A. (Excepte en casos especificats sense IVA).

1.2. Per a l’adquisició dels productes oferts a la web, cal ser major de 18 anys.

1.3. Per procedir a la compra de Productes, haurà de seleccionar el producte que desitja i acceptar les presents Condicions Generals, així com si escau les Condicions Particulars existents.

1.4. Un cop efectuada la compra, Sentits del Born remetrà al correu electrònic assenyalat en el formulari per l’Usuari comprador la confirmació de la comanda.

Si necessita factura, s’ha de posar en contacte amb nosaltres per demanar-la abans de la finalització del mes en què s’ha efectuat la comanda.

1.5. Sentits del Born notifica l’acceptació de la comanda en el moment en què envia al client un correu electrònic de confirmació. També s’envia notificació al client en el cas de no disponibilitat de productes, no acceptació de la comanda per part de Sentits del Born o anul·lació de la comanda per part del propi client.

Quan es donin les següents circumstàncies:

  1. El producte està esgotat.
  2. No s’obté autorització per al pagament.
  3. S’ha produït un error en la descripció o el preu del producte.
  4. El client no compleix els requisits establerts als termes i condicions. Sentits del Born ho comunicarà al client i pot no acceptar la comanda.

2.Forma de pagament

2.1. Totes les dades són encriptades sota el protocol SSL (Secure Socket Layers), per a garantir la major seguretat dels mateixos, no podent ser interceptats mentre es transmeten per la xarxa.

2.2. El pagament es pot realitzar mitjançant:

– Targeta de crèdit: El pagament es realitza en el moment de l’entrega de la comanda. Només s’accepten targetes VISA i Mastercard.

La comanda s’entregarà un cop verificat el pagament per part de l’entitat bancària o bé un cop rebut el comprovant de la transferència per correu electrònic. Si passats tres dies no s’ha realitzat el pagament, la comanda es considerarà anul·lada.

3.Preus

Sentits del Born es reserva el dret de mostrar el preu sense IVA però indicant l’aplicable valor per separat i sempre inclòs en el preu total. En el cas de càrrec per transport o altres, s’indica el valor d’IVA aplicable. Els preus són revisats periòdicament. El preu vigent és el mostrat a la web en el moment de realitzar la comanda.

En el cas de necessitar factura, indiqui-ho, per favor, en les observacions de la comanda juntament amb les dades de facturació o bé envieu-nos un correu electrònic a info@sentitsdelborn.com

4.Entrega de les comandes.

Un cop preparada la comanda, s’informarà al client i el lliurament es realitzarà en l’adreça de lliurament indicada al realitzar la comanda. Cal que el client faciliti un telèfon de contacte del destinatari.

5.Cancel·lacions i devolucions

El client pot cancel·lar la comanda durant les 24 hores posteriors d’haver-la fet.

6.Reclamacions

La comunicació de reclamacions ha de fer-se a Sentits del Born mitjançant correu electrònic a info@sentitsdelborn.com , indicant en l’assumpte del missatge “Reclamació”.

7.Ús correcte del lloc web

7.1. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

7.2. De la mateixa manera, l’usuari es compromet a no utilitzar la pàgina web o els serveis que es prestin a través d’ell amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la pàgina web o els seus serveis, o impedir un normal gaudi del lloc web per altres usuaris.

7.3. Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics i altres que es trobin en la present pàgina web.

7.4. L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el titular del lloc web presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes. L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics del titular del lloc web o de tercers.

8.Propietat d’imatges i textos

8.1 Totes les imatges i fotografies que apareixen en aquesta pàgina web, així com els seus drets d’explotació, noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe estan protegits per la llei. El titular de la pàgina no concedeix cap tipus de llicència o autorització de ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el seu lloc web i els serveis oferts en la mateixa, sense el consentiment exprés per escrit de Sentits del Born de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual.

8.2. L’usuari reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i / o industrial del titular de la pàgina web o del titular dels mateixos.

9.Reserva

9.1. Sentits del Born podrà, en tot moment i sense previ avís, mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la web, variar les presents Condicions Generals, així com realitzar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora.